ASIATECH GROUP

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Tư vấn - luật
Các dự án TVQLMT cho Khai thác Khoáng sản

_____- Công ty Xi măng Holcim Việt Nam (tại Kiên Lương, Kiên Giang)

_____- Công ty cổ phần Dương Anh (khai thác titan, tỉnh Bình Thuận)

_____- Liên hiệp hợp tác xã Đồng Nai (Khai thác đá, tỉnh Đồng Nai)

 

_____.......

_____Hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hổ trợ tốt nhất.!