Email: infos@asiatech.com.vn
Hotline: +84 903 000 650
 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG Á ĐÔNG – ASIATECH GROUP

TUYỂN DỤNG

Cần tuyển vị trí Biên phiên dịch tiếng Nhật / tiếng Hoa / tiếng Hàn Quốc

09/09/2019
Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Công ty chúng tôi cần tuyển vị trí Biên phiên dịch tiếng Nhật / tiếng Hoa / tiếng Hàn Quốc như sau :

Cần tuyển vị trí Kỹ sư vận hành

09/09/2019
Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Công ty chúng tôi cần tuyển vị trí Kỹ sư vận hành như sau :

Cần tuyển vị trí Kỹ sư thiết kế nước cấp

09/09/2019
Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Công ty chúng tôi cần tuyển vị trí Kỹ sư thiết kế nước cấp làm việc tại Tp.HCM: