Quảng Bình: Tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường

(TN&MT) - Ngày 6/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 316/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

 

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trước sức ép của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn diễn ra ở một vài khu vực; áp lực chất thải từ sản xuất công, nông nghiệp và sinh hoạt ngày một gia tăng; sự cố môi trường có nguy cơ xảy ra nếu không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu; công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường...

1(2).jpg
Người dân thu gom rác, bảo vệ môi trường. Ảnh: A. Tuấn

Để tập trung giải quyết vấn đề trọng điểm, cấp bách về môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhằm triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền tới tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp và người đứng đầu đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn; áp dụng giải pháp sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng; chú trọng hoạt động xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường giúp nâng cao chất lượng môi trường sống khu vực đô thị, nông thôn; lựa chọn mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, tiên tiến để triển khai, nhân rộng tạo thành phong trào tại địa phương, chú trọng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, cụm dân cư nông thôn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tăng cường tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; thu gom, xử lý chất thải nguy hại đúng quy định; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng thời, khuyến khích áp dụng giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định; chủ động theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của cơ sở sản xuất, nhất là cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; công khai thông tin tình hình vi phạm pháp luật môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng lưu ý các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tích cực trong bảo vệ môi trường; chú trọng khen thưởng mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện, nhất là trong Nhân dân để tạo thành phong trào rộng lớn trong toàn tỉnh; đồng thời phê bình đối với tổ chức, cá nhân, các địa phương, hộ gia đình thiếu nghiêm túc, còn nhiều hạn chế trong thực hiện.

 

Dẫn từ nguồn baotainguyenmoitruong.vn