Tuyển dụng

Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Được coi là một trong 4 thế mạnh cốt lõi cho sự phát triển bền vững, chính sách nhân sự luôn được Asiatech quan tâm hàng đầu.

Công Ty xây dựng một chính sách nhân sự ưu việt, những chế độ phúc lợi đặc biệt nhằm thu hút và gìn giữ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, gắn bó lâu dài, có chuyên môn giỏi để cùng chung tay gìn giữ vị thế của Asiatech là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và xử lý nước thải.

Tại Asiatech, chính sách lương, thưởng được xây dựng gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích nhân viên phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

vị trí tuyển dụng