Điện Biên: Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

(TN&MT) - Để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, hạn chế thấp nhất việc xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.

 

Để hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; đồng thời ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

a1(1).jpg

Tỉnh Điện Biên siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản, ngăn chặn các hoạt động khai thác trái phép

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng khoáng sản và tài nguyên nước, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên, cho biết: Điện Biên có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng như: Nước khoáng, đá vôi, đá granit…phân bố ở các huyện trong tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 24 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên được tăng cường, tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép giảm đáng kể. Sở cũng luôn làm tốt khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thành phần và số lượng hồ sơ, nộp đầy đủ theo quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định, về thủ tục hành chính của UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành, để công tác cấp phép và phê duyệt điểm mỏ hoạt động khoáng sản của tỉnh được thực hiện hiệu quả.

a2(1).jpg

Mỏ đá ở xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy hoạch được phê duyệt, theo Luật Khoáng sản, các văn bản pháp lý liên quan, hạn chế cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT cũng tham mưu cho UBND tỉnh các trình tự thủ tục phê duyệt dự án khai thác khoáng sản theo đúng yêu cầu, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản quy chế hoạt động khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở địa phương. Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Theo ông Trung: Hiện nay vẫn còn tình trạng một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương.

a3(1).jpg

Mỏ cát bản Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Kiểm tra chặt chẽ các thủ tục, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thoát nguồn thu ngân sách.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, rà soát các mỏ khoáng sản đã cấp phép, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về khoáng sản để làm cơ sở cho việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm.