Nhà máy BIA SAIGON – SÔNG LAM (2.500 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy BIA SAIGON – SÔNG LAM
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP BIA SAIGON - SÔNG LAM
ĐỊA ĐIỂM
: Hưng Yên – Nghệ An
CÔNG SUẤT

: 2.500 M3/Ngày.Đêm