Nhà máy Thực phẩm ĐỒNG NAI (500 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Thực phẩm ĐỒNG NAI
CHỦ ĐẦU TƯ
: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI (D&F)
ĐỊA ĐIỂM
: Đồng Nai
CÔNG SUẤT

: 500 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2018