Thành phố THÁI NGUYÊN (8.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Thành phố THÁI NGUYÊN
CHỦ ĐẦU TƯ
: BQL Dự Án Thoát Nước & XLNT Thành Phố Thái Nguyên
ĐỊA ĐIỂM
: Tp.Thái Nguyên
CÔNG SUẤT

: 8.000 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2016