Nhà máy giấy MINH NGUYÊN (400 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy giấy MINH NGUYÊN
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH MINH NGUYÊN
ĐỊA ĐIỂM
: Tỉnh Hòa Bình
CÔNG SUẤT

: 400 M3/Ngày.Đêm