Nhà máy NGK cao cấp yến sào SANEST (600 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy NGK cao cấp yến sào SANEST
CHỦ ĐẦU TƯ
: CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
ĐỊA ĐIỂM
: Tỉnh Khánh Hòa
CÔNG SUẤT

: 600 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2019