KCN ĐỒNG VĂN (2.000 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT KCN ĐỒNG VĂN
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP PHÁT TRIỂN HÀ NAM
ĐỊA ĐIỂM
: KCN Đồng Văn – Hà Nam
CÔNG SUẤT

: 2.000 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2011