Nhà máy Cafe OUTSPAN – VIỆT NAM (2.250 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Cafe OUTSPAN – VIỆT NAM
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY TNHH CAFE OUTSPAN - VIỆT NAM
ĐỊA ĐIỂM
: Bến Lức - Long An
CÔNG SUẤT

: 2.250 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2010