Nhà máy VINACAFE – BIÊN HÒA (700 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy VINACAFE – BIÊN HÒA
CHỦ ĐẦU TƯ
: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA
ĐỊA ĐIỂM
: Biên Hòa - Đồng Nai
CÔNG SUẤT

: 700 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2013