Nhà máy chế biến Thủy sản HOÀNG LONG (1.500 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy chế biến Thủy sản HOÀNG LONG
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG
ĐỊA ĐIỂM
: Tam Nông - Đồng Tháp
CÔNG SUẤT

: 1.500 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2011