Nhà máy Thủy sản chế biến BỘT CÁ – DẦU CÁ SAO MAI (1.500 M³/Ngày.Đêm)

DỰ ÁN
: Xây dựng hệ thống XLNT Nhà máy Thủy sản chế biến BỘT CÁ – DẦU CÁ SAO MAI
CHỦ ĐẦU TƯ
: CTY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI
ĐỊA ĐIỂM
: Cụm CN Vàm Cống - Đồng Tháp
CÔNG SUẤT

: 1.500 M3/Ngày.Đêm

THỜI GIAN
: 2016